Onderzoeker

Caroline Baetens

Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Early modern literature
    • Literatures in Dutch
Expertise
Ecokritiek Hofdicht
Bio
Caroline Baetens is een PhD student in de vakgroep Letterkunde aan de Universiteit Gent. In 2021 behaalde ze haar master in de Taal- en Letterkunde met een summa cum laude aan de Universiteit Gent met een thesis over de reflectie van poëticale verschuiving op het podium in traditioneel Nederlands en Latijns toneel in de 18e-eeuwse Zuidelijke Nederlanden. Ze vervolledigde het tweejarige interdisciplinaire honours programma Quetelet Colleges aan de Universiteit Gent, waarin studenten uitgedaagd worden om na te denken over maatschappelijke debatten vanuit zeer uiteenlopende perspectiven. In het academisch jaar 2021-2022 studeerde ze met een beurs van Collegio dei Fiamminghi en werkte ze als Nederlandse taaltutor aan de Universiteit van Bologna. In haar PhD-project "Gardens of Fear and Fame" gefinancierd door het FWO, bestudeert ze Nederlandse hofdichten uit de tweede helft van de zeventiende eeuw vanuit een ecokritisch perspectief. Het project focust op de spanningen tussen biofilie en ecofobie in die vroegmoderne dichterlijke representaties van tuinen.