Project

Bepaling en exploitatie van de microbiële diversiteit en ecologie in de Middellandse Zee voor de remediatie van polluenten