Project

Nieuwe kationische polymeren voor sa-mRNA-gebaseerde eiwitvervangings therapie

Acroniem
PEI/PPI-EPO
Code
F2023/IOF-StarTT/024
Looptijd
15-10-2023 → 14-10-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • In vitro testing
    • Non-clinical studies
    • Pharmaceutical technology
  • Engineering and technology
    • Polymeric materials not elsewhere classified
Trefwoorden
eiwitvervangende therapie kationische polymeren
 
Projectomschrijving

Eiwitvervangingstherapie behelst de toediening van een endogeen eiwit ter compensatie van een ontbrekend, defect of onvoldoende tot expressie komend eiwit. Zowel directe vervanging van het ontbrekende eiwit als gentherapie zijn mogelijke benaderingen voor de vervanging van het betrokken eiwit. Beide benaderingen hebben echter verschillende tekortkomingen, zoals een korte halfwaardetijd in het eerste geval en zowel een gebrek aan mogelijkheden om de dosis aan te passen, als een risico van genoom-integratie in het tweede geval. Het gebruik van (sa)-mRNA voor eiwitvervangingstherapie biedt verschillende voordelen, zoals flexibele dosering, langdurige eiwitexpressie, goedkope productie en geen risico van genoom-integratie. We ontdekten dat het gebruik van gepatenteerde kationische polymeren voor de toediening van (sa)-mRNA leidt tot een verlengde reporter expressie in vivo, wat aangeeft dat deze polymeren potentieel hebben in de context van eiwitvervangingstoepassingen. In dit project willen we het polymeerontwerp verder optimaliseren voor verlengde eiwitexpressie en een in vivo proof-of-concept studie voor eiwitvervangingstherapie uitvoeren.