Project

Schadebeeldvorming in composieten met niet-lineaire tijdsomgekeerde elastische golven

Code
BOF/24J/2021/209
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Dynamics, vibration and vibration control
    • Polymer composites
    • Destructive and non-destructive testing of materials
Trefwoorden
niet-destructief testen niet-lineariteit trillingen schade beeldvorming Composieten thermisch
 
Projectomschrijving

Vezelversterkte kunststoffen, of composieten, bezitten een zeer hoge specifieke stijfheid en sterkte, en corrosieweerstand wat deze materialen aantrekkelijk maakt voor hoogtechnologische toepassingen in lucht- en ruimtevaart, hernieuwbare energie … Maar, composieten zijn ook gekend voor hun gevoeligheid aan allerhande interne defecten die een grote invloed kunnen hebben op hun structurele integriteit. Accurate en tijd-efficiënte niet-destructieve detectie en begroting van dergelijke interne defecten is cruciaal, maar zeer uitdagend. Dit is zeker het geval voor composieten omwille van hun (i) heterogene opbouw, (ii) anisotroop mechanisch gedrag, (iii) gelaagde structuur en (iv) variëteit in mogelijke defecten (delaminatie, porositeiten, matrix scheurtjes, droge vezel zone, vezelplooien …).

Het doel van dit projectvoorstel is de ontwikkeling van een snelle en nauwkeurige niet-destructieve inspectiemethode gebaseerd op niet-lineaire vibraties. Het project zal verschillende aspecten en technieken samenvoegen die gerelateerd zijn aan (i) niet-lineaire vibratie/defect interacties, (ii) tijdsomgekeerde trillingen, and (iii) vibro-thermische fenomenen, met als doel om defecten selectief te activeren op een optimale manier. Hierdoor zal het defect zelf geëxciteerd worden als een secundaire bron van trillingen en/of warmte.  Door te zoeken naar dergelijk secundair brongedrag zullen defecten op een efficiënte manier worden gedetecteerd en begroot.