Project

Het genereren van een humaan eiwit interactie netwerk via de MAPPIT technologie