Project

Functionele adaptaties in de schouder van primaten

Code
G076924N
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal morphology, anatomy and physiology
  • Biology of adaptation
 • Medical and health sciences
  • Biomechanics
  • Anatomy
 • Engineering and technology
  • Modelling and simulation
Trefwoorden
schouder kinematica - computer modelling - primaten
 
Projectomschrijving

De schouder van primaten speelt een cruciale rol in de voortbeweging. Hoewel veel studies de morfologie van de schouder van niet-humane (NH) primaten hebben onderzocht, blijft onze kennis over de impact van morfologie op schouderfunctie beperkt. Het meeste onderzoek heeft zich gericht op geïsoleerde skeletelementen, hoewel het schoudercomplex bestaat uit meerdere onderling verbonden componenten. Bovendien blijven de biomechanische implicaties van specifieke morfologische kenmerken onduidelijk. De relatie tussen shouderanatomie, functie, voortbeweging en oriëntatie van de romp is moeilijk te ontrafelen omwille van de complexiteit van het gewrichtssysteem. Innovatieve computermodellen bieden echter een veelbelovende manier om vorm-functie relaties in de schouder van primaten te onderzoeken. In dit project zullen we geavanceerde modelleringstechnieken ontwikkelen en gebruiken voor een uitgebreide anatomische en biomechanische analyse van de schouder van NH primaten. We zullen onderzoeken hoe specifieke anatomische kenmerken de beweeglijkheid van de arm beïnvloeden en deze bevindingen vergelijken met de moderne mens. Ons onderzoek zal bijdragen tot een beter begrip van de menselijke evolutie door vorm-functie relaties te bepalen in de schouder van NH primaten, waardoor ons vermogen om fossiele resten te interpreteren en de evolutionaire geschiedenis van onze soort te reconstrueren wordt vergroot.