Project

Legitimacy of a possible criminalisation of radicalism and/or extremism

Code
01D37716
Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
    • Law
Trefwoorden
Extremisme Legitimiteitsonderzoek Radicalisme
 
Projectomschrijving

Binnen het politieke discours is er een tendens waarneembaar om steeds eerder strafrechtelijk in te grijpen, zo ook bij de fenomenen van radicalisme en extremisme. Toch is er nog geen grondig onderzoek gedaan naar een mogelijke legitieme strafbaarstelling. Dit onderzoeksvoorstel vertrekt dan ook van een legitimiteitsvraag, waarbij de algemene principes van het strafrecht (subsidiariteit, proportionaliteit en legaliteit) zullen gehanteerd worden als criteria.