Project

Onderzoek naar anti-inflammatoire stammen voor het compenseren van de dysbiose bij inflammatoire darmziekten

Code
179J12A10
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
Trefwoorden
necrotische enteritis boterzuur producerende kiemen inflammatoire darmziekten
 
Projectomschrijving

Er is een duidelijk verband tussen de darmmicrobiota en inflammatie bij IBD bij mens en NE bij kippen, waardoor het selectief sturen van de samenstelling van de darmmicrobiota een interessante strategie lijkt. Boterzuur producerende kiemen hebben een anti-inflammatoire werking door productie van boterzuur en andere extracellulaire componenten. Het doel is het onderzoeken van de anti-inflammatoire eigenschappen van nieuw geïsoleerde boterzuurproduceerders voor toepassing in de behandeling van IBD en NE.