Project

RESEARCH AND INNOVATION AGENDA WITH AND FOR SOCIETY: Gebruik maken van digitale innovatie voor een groener en gezonder Europa

Acroniem
ENLIGHT RISE
Code
41I00121
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Other social sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
innovatie onderzoeksondersteuning
Overige informatie
 
Projectomschrijving
Met ENLIGHT RISE zullen wij ENLIGHT ondersteunen in haar O&I-dimensie, om een alomvattende gezamenlijke transformatieagenda uit te voeren, in synergie met de onderwijscomponent, in partnerschap met omringende ecosystemen, en met het overkoepelende doel onze maatschappelijke missies te dienen. Het doel is om samen concurrerender en innovatiever te worden door onze respectieve sterke punten als hefboom en synergetisch te gebruiken en ons innovatiepotentieel en partnerschappen met onze omringende ecosystemen te benutten om gezamenlijk een groener, gezonder, rechtvaardiger en duurzamer Europa te bevorderen.
 
Rol van UGent
De Universiteit Gent neemt deel aan alle 9 werkpakketten van het ENLIGHT RISE-project. De Universiteit Gent neemt het voortouw in het werkpakket rond het creëren van synergieën richting een ENLIGHT Onderzoeks- en Innovatieagenda. De Universiteit Gent zal mede leiding geven aan een werkpakket dat zich bezighoudt met de bevordering van de vroege loopbaanontwikkeling en de verbetering van beoordelingssystemen voor onderzoekers, een tweede werkpakket dat zich bezighoudt met de optimalisatie van Open Science-praktijken, en een derde werkpakket dat zich bezighoudt met het algemene beheer van de ENLIGHT RISE-project en de verspreiding en exploitatie van de projectresultaten. De UGent zal ook bijdragen aan de andere 5 werkpakketten. Deze werkpakketten behandelen het opzetten van een duurzaam bedrijfsmodel richting een gezamenlijke O&I-agenda, het opzetten van een routekaart naar gedeelde digitale onderzoeksinfrastructuren tussen de 9 ENLIGHT RISE-partners, het opzetten van een routekaart voor een ENLIGHT European Innovation District , de co-creatie van O&I-acties met de samenleving, en een effectbeoordeling van de gemeenschappelijke ENLIGHT O&I-agenda en de identificatie van de grenzen van een dergelijke gemeenschappelijke O&I-agenda. ​ Feedback sturen Zijvensters