Project

Reductie van de nitraat uitspoeling in de grondgebonden groenteteelt onder beschutting door beredeneerde watergift en bemesting.