Project

Persoonsmarkering en argumentstructuur in de Kashmiri talen. Een typologische studie van referentiële hiërarchieën

Code
3E008911
Looptijd
01-10-2011 → 13-02-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
typologie Kashmiri persoonsmarkering argumentstructuur
 
Projectomschrijving

Dit project vormt een bijdrage aan het typologische debat over de vraag hoe referentiële hiërarchieën zich verhouden tot argumentspatronen. Het beoogt een analyse te verschaffen van het complexe systeem van persoonmarkering in Kashmiri en de dialecten van Kashmiri. Deze statistische analyse zal uitgevoerd worden vanuit een typologische benadering, en genetische en lokale invloeden op persoonsmarkering zullen uitgemeten worden tegenover universele tendenzen.