Project

Fysische stabilisering van bodem organische stof berekend uit de bodemporiënstructuur en de ruimtelijke verdeling van organische stof via X-stralen nano CT scanning