Project

Studie van de functie van lever macrofagen door een combinatie van in silico en in vivo onderzoek.

Code
3G045815
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
in vivo in silico lever macrofagen
 
Projectomschrijving

Macrofagen (MFS) werden oorspronkelijk geïdentificeerd door de Nobelprijswinnaar Ilya Metchnikoff als cellen die gespecialiseerd zijn in het doden van micro-organismen. Echter, genetische profilering van magnetische velden van verschillende weefsels heeft aangetoond verbazingwekkende diversiteit van magnetische velden, wat suggereert dat elke MF diep is ingericht voor het weefsel van vestiging en voert unieke lokale functies. Maar wat deze unieke functies zou kunnen zijn is slechts beperkt gekend. Onze hypothese is dat de primaire dag-tot-dag functie van weefsel-ingezeten MFS niet de verdediging is gastheer, maar eerder tot cruciale “accessoire functies” voor hun weefsel van woonplaats te vervullen. Deze accessoire functies zijn functies die in de loop van de evolutie zijn door de parenchymcellen “uitbesteed” aan magnetische velden, maar die niettemin blijft van vitaal belang voor de goede werking van elk van deze organen. In dit project stellen wij voor om een ​​systeem immunologie aanpak gebruiken om de accessoire functies van de meest voorkomende MF ontrafelen in het lichaam: de liverresident Kupffer Cell (KC). Daarom willen we een nauwe integratie van genetische en computergereedschappen, efficiënt gebruik van grootschalige screening methodes zoals transcriptomics en multi-color flowcytometrie. De ambitie van dit project is om de moleculaire mechanismen die de accessoire functies van KCs regeren ontwarren. Dit moet de rol van deze cellen die meer dan een eeuw geleden werden geïdentificeerd te ontrafelen, maar ook de weg vrij voor de ontwikkeling van toekomstige therapeutische interventies voor leverziekten effenen.