Project

Meertalige landschappen en linguïstische vitaliteit in stedelijke omgeving: case-studies van Brussel en Amsterdam

Code
3F026712
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
    • Theory and methodology of linguistics
    • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Brussels talige vitaliteit Amsterdam linguistic landscape
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de vitaliteit en onderlinge machtsverhoudingen tussen talen gesproken en gebruikt in de meertalige landschappen (i.e. ‘linguistic landscapes’) van Brussel en Amsterdam aan de hand van een kwantitatieve, kwalitatieve and geografische analyse. De resultaten van deze analyses worden vervolgens gebruikt om de conceptuele relatie tussen talige vitaliteit en ‘linguistic landscape’ verder te belichten.