Project

Vertaling en het museum

Looptijd
01-10-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Museum studies
    • Translation and interpretation sciences
Trefwoorden
ruimte migratie vertaling herinnering culturele vertaling museologie museum
 
Projectomschrijving

Interlinguale vertaling is essentieel voor de werking van musea met een internationaal publiek, en de problematiek van representatie is een fundamenteel aspect van zowel museumonderzoek als de museumpraktijk. Toch is het kruispunt van vertaalwetenschap en museumstudies tot op vandaag een onderbelicht domein.

Musea kunnen we beschouwen als ‘translation spaces’: ruimtes die ons bewust maken van taal en meertaligheid, en plaatsen van intense culturele transactie. Het concept ‘ruimte’ verwijst niet alleen naar concrete, architecturale vormen (het museumgebouw, de tentoonstellingsruimte), maar ook naar ‘zones’, plaatsen waar we de Ander ontmoeten en stereotype beelden in vraag kunnen stellen. In dezelfde lijn kunnen we ‘vertaling’ bestuderen als een metaforisch proces en als een talige transfer: museums ‘vertalen’ culturen en verhalen voor hun bezoekers via de selectie en combinatie van objecten en teksten, en aan de hand van scenografische technieken; maar als toeristische bestemmingen steunen ze ook op vertaling in de strikte zin, zodat ze bezoekers met een verschillende taalachtergrond in het museumnarratief kunnen betrekken.

Dit project heeft als doel om de interactie tussen vertaling en museum te onderzoeken, en combineert daarbij een breed metaforisch perspectief met tekstanalyse op microniveau. We stellen een transnationale vergelijkende studie voor van migratiemusea en/of herinneringsmuea om de impact van vertaling te bestuderen op de representatie van de Ander en op herinneringsconstructie in het museum.