Project

Afbakening van fosfaatverzadigde gebieden in Vlaanderen op basis van een kritische fosfaatverzadigingsgraad van 35%

Code
174T6707
Looptijd
01-03-2007 → 31-01-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
fosfaatverzadiging
 
Projectomschrijving

De opdracht heeft tot doel een herafbakening van de fostaatverzadigde gebieden voor Vlaanderen uit te voeren gebruikmakend van het "Protocol Fosfaatveradigde Gronden" Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de puntmetingen van de regionale invetarisatie die uitgevoerd werd ten behoeve van het onderzoeksproject afgerond in 1997 /"Fosfaatverzadiging van zandige bodems in Vlaanderen"/. In een tweede luik dienen op basis van literatuur en eigen wetenschappelijke expertise de lacunes in de kennis rond de uitspoeling van fosfor uit de landbouw naar het oppervlaktewater beschreven te worden.