Project

Evaluatie en her-evaluatie van het zich ontwikkelende Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel in het licht van het internationaal vluchtelingenrecht and internationale mensenrechtenstandaarden

Looptijd
01-10-2013 → 24-11-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
vluchtelingen Asiel non-refoulement EU governance migratie mensenrechten
 
Projectomschrijving

Een belangrijke uitdaging voor de Europese Unie is de progressieve toename van de migratie-/vluchtelingenstroom in het Middellandse Zeegebied. Om hieraan het hoofd te bieden werden er sinds 1990 pogingen ondernomen om een gemeenschappelijk Europees beleid uit te stippelen. Het onderzoek zal de evolutie schetsen van het EU-asielbeleid en de verschillende pogingen evalueren tot de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem en de voldoening ervan aan de normen inzake mensenrechten (o.a. het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)).