Project

Studie van boogontladingen in transmissielijnen voor RF-plasmaverhitting en schaling van de energieopsluitingstijd in tokamaks

Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2020
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Statistics
    • Physics of (fusion) plasmas and electric discharges
  • Engineering and technology
    • Electrical machines and transformers
Trefwoorden
Kernfusie tokamaks boogontladingen plasmaverhitting schalingswet energieopsluiting regressieanalyse
 
Projectomschrijving

Koppeling van ICRF-vermogen aan plasma's in fusiemachines wordt gelimiteerd door een aantal doorslagfenomenen. Dit project focust op de experimentele karakterisering van fenomenen die aanleiding geven tot ontladingsbogen op de IShTAR-testopstelling (IPP Garching). Daartoe wordt het IShTAR-toestel aangepast om een resonantiecircuit te installeren, dat studies zal toelaten van RF-doorslag onder tokamakcondities en boogontlading in coaxiale lijnen. De opwekking van de hoge RF-spanning wordt gerealiseerd met een 1 kW-versterker en een resonantiecircuit. Het data-acquisitiesysteem is ontworpen voor elektrische metingen op de resonator (voorwaartse en gereflecteerde spanning en stroom), met hoge tijdsresolutie. Een snelle camera en fotomultiplicator worden geïnstalleerd om de boogontladingen te registreren.


Het tweede deel van het project is geralateerd aan de schatting van de schaling van de globale energieopsluitingstijd in tokamaks. De schaling voor de energieopsluiting in H-mode is één van de belangrijkste schalingswetten in fusie-onderzoek en een kritiek instrument voor het ontwerp en de operatie van nieuwe fusiemachines, en zorgt voor randvoorwaarden voor modelleringsactiviteiten. Geavanceerde methodes voor regressie-analyse met behulp van Bayesiaanse inferentie en informatiemeetkunde zullen worden toegepast om de schaling voor de oplsluiting te herzien op basis van de meest recente update van de internationale databank voor globale H-mode-opsluiting. Meer flexibele modellen in vergelijking met de machtswet zullen eveneens onderzocht worden.