Project

Omkadering van Jonge Onderzoekers - 2020

Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Research, science and technology policy
Trefwoorden
doctoral schools jonge onderzoekers
 
Projectomschrijving

De OJO-subsidie moet door de universiteiten worden ingezet voor het creëren van een kader voor de ontwikkeling, uitvoering en versterking van de omkaderingsactiviteiten voor doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers. Het OIO-Besluit geeft de Vlaamse universiteiten ruimte om de omkadering naar eigen inzicht in te richten. Wel zijn er in het besluit enkele minimumprincipes en typen activiteiten per doelstelling opgenomen waar de subsidie voor gebruikt moet worden.