Project

Impact van verbeterde toepassingen van landbouwtechnologieën op opbrengst, voedselzekerheid en armoede van landbouwhuishoudens: een case study uit tarweproducerende gebieden in Noordoost-Amhara, Ethiopië