Project

Adaptieve logicas en argumentatieve benadering van weerlegbare redeneervormen.