Project

Adaptieve logicas en argumentatieve benadering van weerlegbare redeneervormen.

Looptijd
14-08-2014 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
  • Natural sciences
    • Artificial intelligence
  • Social sciences
    • Cognitive science and intelligent systems
Trefwoorden
formele argumentatie niet-deductief redeneren niet-monotone logicas
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de formele modellering van niet-deductief redeneren, met bijzondere aandacht voor formele argumentatiemethoden en niet-monotone logicas. Het doel is om een fundamenteel en unificerend formeel kader voor niet-deductief redeneren te formuleren.