Project

BlueCC: Commerciële exploitatie van collageen en chitine uit mariene bronnen

Code
3179L5620
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Food fermentation
    • Food technology
    • Post harvest technologies of plants, animals and fish (incl. transportation and storage)
Trefwoorden
mariene soorten collageen chitine nevenproducten
 
Projectomschrijving

Door de toegenomen wereldbevolking zal in de toekomst een concurrentie ontstaan naar beperkte en eindige natuurlijke hulpbronnen. Anderzijds is er een toenemende hoeveelheid bioafval welke geschat wordt op 138 miljoen ton per jaar in de EU. Daarnaast zijn er een grote hoeveelheden onderbenutte diersoorten. Deze aspecten kunnen kansen bieden om innovatieve producten te ontwikkelen. 
Het BlueCC-project zal onderbenutte mariene grondstoffen onderzoeken om innovatieve demonstratiemodellen te ontwikkelen op basis van collageen en chitine, en dit van laboratorium en prototypedemonstratie om zo producten met commerciële toepassingen op TRL7 level te bereiken. 
BlueCC wordt uitgevoerd door een interdisciplinair team van onderzoekers verspreid in Europa: Universiteit Gent (B), ILVO (B), Chalmers University (Zw), Nofima AS (No) (coordinator), Fraunhover Institute (Ge), BlueBio Alliance Direction (Pt), PharmaTech AS (No), en wordt gefinancierd binnen het ERANET Marine Biotech programma.