Project

ICP nematologie 2008-2009

Looptijd
01-09-2008 → 30-09-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
nematoden
 
Projectomschrijving

Nematoden of rondwormen zijn overal. Ze behoren tot de meest schadelijke organismen van gewassen, vooral in de tropen, maar aan de andere kant zijn ze veelbelovend als natuurlijke antagonisten die in bio-control programma's kunnen worden gebruikt tegen plaaginsecten. Door hun alomtegenwoordigheid, overweldigend dichtheden en diversiteit van de vrijlevende aaltjes zijn een ideaal hulpmiddel voor studies biodiversiteit. Ze worden gebruikt als bio-indicatoren van verontreiniging in zowel terrestrische als aquatische milieus. Het programma van de Master of Nematologie zich bezig met zowel fundamenteel als toegepast aspecten voor Nematologie en heeft betrekking op alle groepen van nematoden in alle mogelijke omgevingen. Het voldoet aan de behoefte aan internationale voor de opleiding van hooggekwalificeerde nematologen met een multidisciplinaire kennis in de diverse gebieden van de Nematologie. Deze cursus Engels programma is multidisciplinair in zijn aanpak, zowel op het gebied van de biologie en de agro-engineering.