Project

Een onderzoek naar taaltoetsen voor migratie en integratie: effectiviteit, validiteit en bias

Code
BOF/STA/202002/009
Looptijd
01-02-2021 → 31-01-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language acquisition
    • Linguistics not elsewhere classified
Trefwoorden
taalbeleid fairness taaltoets migratie
 
Projectomschrijving

In de afgelopen tien jaar is het in Europese landen een standaardpraktijk geworden om taaltoetsen te gebruiken als onderdeel van het migratie- en integratiebeleid. Het feit dat het empirische bewijs ter ondersteuning van het gebruik van taaltoetsen als proxy voor integratie nogal mager is, heeft dit beleid er niet van weerhouden om wereldwijd aan populariteit te winnen. Dit onderzoeksproject houdt dat beleid tegen het licht in termen van validiteit, effectiviteit en eerlijkheid. Daarbij zullen we (1) de motivatie en argumentatie van de beleidsmakers onderzoeken om te vertrouwen op taaltestbeleid in het migratie- en integratiebeleid, en (2) de impact van het beleid en de toetsen op laagopgeleide volwassenen onderzoeken. Het eerste deel van het project bekijkt hoe migratiebeleid vorm krijgt. Op basis van Q-methodologie zullen we (1a) onderzoeken welke stakeholders en dynamieken invloed hebben op de manier waarop het migratiebeleid vorm krijgt in Vlaanderen en in Europa. Met behulp van beleidsnetwerkanalyse zullen we ook (1b) bepalen wat de impact is van maatschappelijke, politieke en economische actoren op de beleidsvorming en hoe hun belangen tegen elkaar worden afgewogen. Het tweede deel van de studie richt zich op de impact van educatieve achtergrond op testprestaties. Met behulp van de Many-Facet Rasch-analyse zullen we (2a) onderzoeken in hoeverre onderwijsgraad en alfabetiseringsniveau de prestaties op de Vlaamse taaltoets voor immigratie en inburgering beïnvloeden. Op basis van eye-tracking zullen we onderzoeken (2b) in hoeverre volwassen migranten met verschillende educatieve profielen anders omgaan met een computer- of papiergebonden taaltest.