Project

Genetische en fysiologische factoren betrokken bij de vorming van 2n pollen

Code
31502908
Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2010
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • General biology
    • Plant biology
Trefwoorden
meiose polyploidie vlas
 
Projectomschrijving

De studie van pollenontwikkeling en de identificatie van fysiologische en moleculaire elementen die bijdragen tot de regulatie van het ploïdieniveau bij pollen. Via genetische modificatie (mutagenese en modificatie van genexpressie) en via aangepaste fysiologische teeltcondities (N2O behandeling) zal polyploïdy by pollen gestimuleerd worden. Vlas is net zoals Arabidopsis een zelfbestuiver en is daardoor geschikt om de agronomisch belangrijke effecten van sexuele versus somatische polyploidisatie te onderzoeken.