Project

Hoe beïnvloedt een drinkwaterinterventie waterkwaliteit en gezondheid? Een veldexperiment om de rol van contextuele factoren in het drinkwatergedrag van huishoudens te bepalen.

Code
1S04323N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Economic development
    • Household behaviour and family organisations
    • Micro-based behavioural economics
Trefwoorden
veldexperiment drinkwater ontwikkeling Oeganda
 
Projectomschrijving

Wereldwijd wordt meer dan de helft van de diarree-incidentie veroorzaakt door een gebrek aan water-, sanitaire en hygiënefaciliteiten (WASH), bij uitstek in Sub-Sahara Afrika. Het toeganklijker maken van WASH is daarom een belangrijk doel van ontwikkelingssamenwerking. Veel auteurs bestudeerden de gezondheidseffecten van WASH-interventies en wezen op significante verbeteringen in door water overgebrachte ziekten en diarree-incidentie. Er is echter veel minder aandacht besteed aan de rol van contextuele factoren in waterkwaliteit- en ziekte-uitkomsten. Dit project wil hiertoe bijdragen door de impact van een drinkwaterinterventie op gezondheid en drinkwaterkwaliteit te bestuderen met bijzondere aandacht voor contextuele factoren op individueel, gezins- en gemeenschapsniveau. Een survey experiment en een WTP experiment werpen licht op de volgende relevante factoren: tijdswinst, vertrouwen in instituties, beslissingsmacht binnen het gezin, schokkende gebeurtenissen en demografische karakteristieken. Een keuze-experiment verdiept het inzicht in de preferenties van gezinnen omtrent het aanleveren van drinkwater. Weten hoe deze factoren het gedrag omtrent drinkwater van huishoudens beïnvloeden en hun drinkwatervoorkeuren bepalen, biedt waardevolle informatie om toekomstige drinkwaterinterventies en drinkwaterbeleid vorm te geven. De context van dit project is de interventie door de NGO's Join for Water (JFW) en Health trough Water and Sanitation (HEWASA) in West-Oeganda.