Project

Een cognitief-neurowetenschappelijke benadering van stressweerbaarheid bij depressie: de verwerking van positieve informatie