Project

De syntaxis en semantiek van referentieresolutie in de Finno-Ugrische naamwoordgroep. Een cartografische aanpak.

Code
3E021015
Looptijd
01-10-2015 → 14-07-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Corpus linguistics
    • Linguistic typology
    • Morphology
    • Syntax
Trefwoorden
microvariatie referentie semantiek van possessieven Finno-Ugrische talen cartografie
 
Projectomschrijving

dit project is een vergelijkende studie van het functionele domein van de determiner in 6 Finno-Ugrische talen met een dubbel doel. (i) het uitwerken van een cartografische representatie samen met een semantisch model voor de determinerprojectie(s) in de bewuste talen. (ii) een verklaring voor de veriatie in de kenmerken van de morfologische realisatie van de D-projecties binnen de Finno-Ugrische talengoep.
Naast deze objectieven zal er ook een database worden gecreeerd van het empirische materiaal dat gebruikt wordt in de analyse evenals een geannoteerd corpus. Beide zullen aan het einde van het project toegankelijk gemaakt worden voor de onderzoeksgemeenschap.