Project

AI-gebaseerde planning van toekomstige (B)5G netwerken met energie- en blootstellingsbeperkingen

Code
3E005820
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Wireless communications
 
Projectomschrijving

De laatste jaren was er een enorme groei in mobiele toestellen. Deze toestellen werd ook steeds krachtiger waardoor veeleisende diensten zoals het streamen van muziek of videogesprekken mogelijk zijn. In de toekomst zullen draadloze toegangsnetwerken moeten uitbreiden om aan deze extra vraag te voldoen. Draadloze netwerkplanning is echter een complex probleem door de vele objectieven zoals kost en performantie. Om aan de vereisten van toekomstige netwerken te voldoen, zal toekomstig netwerkontwerp EMV (Electromagnetisch Veld)- en energie-bewust moeten zijn, mar ook een grote graad van flexibiliteit tonen. 5G bijvoorbeeld zal gebruik maken van verschillende technologieën binnen het netwerk zoals beam forming, millimeterwave frequenties en massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) waardoor geavanceerde machine learning technieken noodzakelijk zijn om het netwerk te ontwerpen en te optimaliseren naar energie en blootstelling. Om netwerken energie-bewust te maken, moet er gekeken worden op welke manier netwerken gevoed kunnen worden door hernieuwbare energiebronnen in plaats van de fossiele brandstoffen die vandaag gebruikt worden. Tenslotte, om een hoge flexibiliteit te creëren, moet er ook gebruik gemaakt worden van mobiele basisstations. Dit kan bereikt worden door drones uit te rusten met basisstations om de performantie van het netwerk op lokale schaal te verbeteren. Elk van bovenstaande toekomstige vereisten zal in dit voorstel behandeld worden.