Project

Fundamentele interacties: aan de grens van de theorie , phenomentologie en experiment

Code
120C05612
Looptijd
01-04-2012 → 31-12-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Classical physics
    • Elementary particle and high energy physics
    • Other physical sciences
Trefwoorden
fysica
 
Projectomschrijving

"Fundamentele interacties - worden" en deze website "F-I.be" zijn een gezamenlijke inspanning van de Belgische onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij de verschillende aspecten van de fundamentele interacties. Het belangrijkste doel van de deelnemers is om verder onderzoek in deze grens gebied. Een belangrijk middel om deze doelstellingen op het hoogste wetenschappelijke niveau te bereiken is om deel te nemen in de samenwerking tussen de opmerkelijk verreikende en complementaire groepen die actief zijn in het land. Deze samenwerking heeft tevens effect in belangrijke taken, ofwel inherent aan onderzoeksactiviteiten, zoals conferenties, gemeenschappelijke vakken, op hoog niveau training, of complementair zijn aan hen, als een dienst aan de samenleving, zoals outreach gericht op de scholen en bij het grote publiek. Het biedt ook een gemeenschappelijke venster voor de werving (die promovendi, postdocs en faculteit posities betreft).