Project

Groeifactoren en hun werking via de fosfatidylinositol 3- kinase pathway in het vroege runderembryo.