Project

Ontwerp van een statische multipinholecollimator voor hersen-SPECT