Project

Geïnstitutionaliseerd Verzet: De NTGent Periode van Milo Rau

Code
1290323N
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Criticism and theory
  • Dramaturgy
  • Performance
  • Theatre
  • Theatre techniques
Trefwoorden
Internationaal Instituut voor Politieke Moord NTGent
 
Projectomschrijving

"Geïnstitutionaliseerd Verzet: De NTGent Periode van Milo Rau" onderzoekt het werk van de Zwitsers-Duitse regisseur Milo Rau bij Nederlands Toneel Gent (NTGent), een van de belangrijkste culturele instellingen van België. Daarbij wordt zowel gekeken naar het werk van Rau als regisseur als naar zijn werk als artistiek directeur van het theater. Het project loopt van 2018 tot ongeveer 2024, waarbij drie centrale onderzoekslijnen aan bod komen: (1) Hoe ziet het werk van Rau er uit als regisseur bij NTGent? (2) Hoe gaat Milo Rau te werk als artistiek directeur van NTGent? (3) Versterkt zijn werk de hiërarchieën, koloniale en neoliberale vooronderstellingen en culturele hegemonieën waartegen zijn engagement zich wil verzetten en die het wil herschrijven? Om deze vragen te beantwoorden, zal het onderzoek het werk van Rau situeren binnen bestaande theatrale en performative tradities zoals intercultureel, documentair en geëngageerd theater. Rau wordt gepositioneerd tussen andere blanke, Europese interculturele regisseurs en het discours rond politieke kunst wordt gebruikt om de kritische kaders te verkennen die beschikbaar zijn om het politiek theater van Rau te beoordelen. Het project omvat een mix van onderzoek ter plaatse en archiefonderzoek met NTGent: het bijwonen van repetities, voorstellingen en talkbacks. Het doel is een meer omvattend en inclusief begrip te genereren omtrent de innovaties, creatieprocessen, programmering en interacties van Rau met NTGent en stad Gent.