Project

BYDV predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

Acroniem
BYDV predicto
Looptijd
01-01-2018 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Biomaterials engineering
  • Biological system engineering
  • Biomaterials engineering
  • Biomechanical engineering
  • Other (bio)medical engineering
  • Environmental engineering and biotechnology
  • Industrial biotechnology
  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering
Trefwoorden
gerstvergelingsvirus predictor
 
Projectomschrijving

Het PROJECT heeft als doelstelling een ge"integreerde beheersingsstrategie voor het gerstvergelingsvirus (BYDV) uit te werken. Deze IPM-aanpak meet graantelers meer houvast geven bij het nemen van bestrijdingsmaatregelen en de efficientie ervan verhogen. Daartoe zal binnen de context van het PROJECT een  beslissingsondersteunend adviessysteem worden uitgewerkt.
Het PROJECT zal focussen op alle wintergranen. Vooral tarwe en gerst, maar er zullen ook observaties in triticale en spelt gebeuren.