Project

Een open universiteit in een diverse gemeenschap

Code
22H00115
Looptijd
01-10-2015 → 30-06-2016
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
Trefwoorden
open universiteit
 
Projectomschrijving

Een voorstel om via wetenschapscommunicatie de muren te slopen tussen de hoger onderwijsinstellingen verbonden aan de Associatie UGent enerzijds en de etnisch-culturele minderheden te Gent anderzijds, met als specifieke doelgroep de gemeenschap van mensen van Turkse afkomst in Gent en Vlaanderen (alsook alle geïnteresserde studenten van de UGent, de HOGent, de Artevelde Hogeschool en HOWest).