Project

Hoe kunnen we de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking verhoging