Project

Synthese van vereenvoudigde ringanalogen van (+)-Peloruside A als potentiële antikankergeneesmiddelen