Project

Project LEVENSLIJN: Meer en veiliger mobiliteit voor kinderen: de effectiviteit van een interventie ter promotie van actief transport en ter verbetering van fietsvaardigheden in het lager onderwijs

Acroniem
Project LEVENSLIJN
Code
3G010510
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
fysieke activiteit actief transport kinderen
 
Projectomschrijving

Binnen dit onderzoek wordt het effect nagegaan van een multi-factoriële interventie ter promotie van veilig actief transport naar school. De effecten van de interventie worden nagegaan op fietsvaardigheid, op het aantal kinderen dat actief naar school komt en in de thuisomgeving actief transport toepast en op de predictoren van ouders, kinderen en scholen inzake de transportkeuze.