Project

Pro-debiteur gerechtelijke beslissingen bij faillissementen: Oorzaken en gevolgen

Code
BOF/24J/2021/152
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Financial economics
    • Law and economics
    • Econometric modelling
Trefwoorden
gerechtelijke reorganisatie rechterlijke vooringenomenheid Tekstuele analyse
 
Projectomschrijving

Concurrentie tussen faillissementsrechtbanken in de VS kan ervoor zorgen dat rechters bij grote vrijwillige gerechtelijke reorganisaties systematisch meer in het voordeel van de debiteur gaan beslissen. We testen deze hypothese naar aanleiding van de verschuiving in populariteit tussen de rechtbanken van Delaware en South District of Texas. Onze eerste empirische evidentie bevestigt de tendens dat de rechterlijke uitspraken bij Chapter 11 procedures steeds meer in het voordeel van de debiteur zijn. Met dit project willen we onderzoeken wat de onderliggende causaliteit is en hoe het gedrag van de rechters en van de bedrijven in faling elkaar beïnvloeden. Voorts leveren we aanvullende inzichten door middel van tekstuele analyse van gerechtelijke dossiers en analyseren we de economische effecten van gerechtelijke besluitvorming ten voordele van de debiteur.