Project

De dageraad van de moderne staat: institutionele hervorming, fiscale sanering en de doordringing van de staat in de Oostenrijkse Nederlanden

Code
3E016012
Looptijd
01-10-2012 → 30-11-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
publieke financiën staatsvorming verlichting Oostenrijkse Nederlanden
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject omvat de analyse van drie staatshervormingsprojecten in de achttiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden, die vooral werden ondernomen in de hoop kosten te drukken en belastingsinkomsten te verhogen. Het doel is zicht te krijgen op factoren en actoren die de versterking en modernisering van het centrale staatsapparaat hebben bevorderd of tegengewerkt in een periode waarin de Verlichtingsideeën steeds meer ingang vonden.