Project

Duurzame techno-economische oplossingen voor de agrarische waardeketen

Acroniem
AgroCycle
Code
41N01216
Looptijd
01-06-2016 → 31-05-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Sustainable agriculture
Trefwoorden
landbouwafval
 
Projectomschrijving

De aanhoudende bevolkings- en consumptiegroei stuwt de wereldwijde vraag naar voedsel, waarbij de landbouwactiviteit gelijke tred houdt. Europa heeft een groot probleem met landbouwafval en produceert jaarlijks zo'n 700 miljoen ton afval. Er is een dringende behoefte en een enorme kans om het efficiënte gebruik van landbouwafval, bijproducten en bijproducten (AWCB) aan te pakken om duurzame waardeketens in de landbouw- en verwerkingssectoren tot stand te brengen. Als zodanig zal AgroCycle laagwaardig landbouwafval omzetten in zeer waardevolle producten, waardoor tegen 2020 een toename van 10% in afvalrecycling en valorisatie wordt bereikt. Dit zal worden bereikt door een gedetailleerd en holistisch begrip van de afvalstromen te ontwikkelen en een belangrijk aantal afvalstromen te testen. utilisatie/valorisatie trajecten.