Project

Klankreductie, frequentie en woordvolgorde. Naar een taalgebruiksgebaseerde analyse van klankreductie in (semi-)lexicale constructies

Code
01P00908
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Nederlandse taalkunde fonetische reductie syntaxis grammaticalisatie woordfrequentie constructiegrammatica
 
Projectomschrijving

In het onderzoek worden reductiefenomenen over de woordgrenzen heen bestudeerd die niet verklaard kunnen worden door mechanismen als het streven naar uitspraakgemak en woordfrequentie. De onderzoekshypothese is dat de vorming van constructies, zoals beschreven in de constructiegrammatica en het grammaticalisatieonderzoek, kan bijdragen tot verregaande reductie van vaste woordsequenties. De interactie van klankreductie, frequentie en de vorming van constructies wordt in Nederlandstalige corpusdata onderzocht.