Project

Hoe ontwikkelt track identiteit zich in verschillende schoolcontexten en oefent het een invloed uit op de onderwijsattitudes van leerlingen in Belgie?

Code
BOF/24J/2021/039
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Group and interpersonal relations
    • Race and ethnic relations
    • Sociology of education
Trefwoorden
schoolkenmerken onderwijsvormen identiteit Belgie
 
Projectomschrijving

Alhoewel er heel wat onderzoek is uitgevoerd naar onderwijs- en bredere gevolgen van het opdelen van leerlingen in verschillende onderwijsvormen (BSO, TSO, ASO) in het secundair onderwijs, is er quasi geen onderzoek naar de manier waarop jongeren identiteiten ontwikkelen die verbonden zijn aan die onderwijsvormen / ‘tracks’, en hoe die identiteiten zich op hun beurt verhouden tot bepaalde onderwijsuitkomsten. Deze studie maakt gebruik van een grootschalige, kwantitatieve studie (SIS studie), gefinancierd door het FWO, om de ontwikkeling en gevolgen van een dergelijke track-identiteit te onderzoeken in de Belgische secundaire schoolcontext (Brussel, Vlaanderen en Wallonië). Voortbouwend op sociaal-psychologische theorieën van in-uit-groepen, etnische identiteitstheorie en onderwijskundig onderzoek naar tracking, onderzoekt deze studie hoe bepaalde dimensies van track-identiteiten (zoals de private en publieke perceptie van die identiteiten), gerelateerd zijn aan structurele factoren (tussen en binnen-school tracking, samenstelling vriendengroep) en aan de visies die leerkrachten hebben over die tracks, en hoe bepaalde dimensies van die track-identiteiten gerelateerd zijn aan het gevoel van futiliteit van leerlingen en hun zelfbeeld.