Project

Implementatie van het Vlaams Sport Kompas in het basisonderwijs in de regio Gent

Code
05C01713
Looptijd
01-01-2014 → 31-08-2017
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
jeugd sport
 
Projectomschrijving

De sportkeuze van jonge kinderen is in de regel het resultaat van een aantal toevallige factoren als nabijheid van een sportclub, sportkeuze van peers, invloed van ouders of socio-economische factoren. Veel kinderen komen op die manier in een sporttak terecht waar ze geen of minder aanleg voor hebben en haken hierdoor op termijn af. Het Vlaams Sport Kompas (VSK) is een wetenschappelijk onderbouwde tool die aan de UGent is ontwikkeld met als doel kinderen tussen 6 en 11 jaar te oriënteren naar een sportbeoefening die overeenstemt met hun ‘talenten’ maw hun individuele motorische capaciteiten. Op basis van eenvoudige veldtests wordt het profiel van elk kind vergeleken met een database van meer dan 5000 kinderen, zowel sporters uit meer dan 20 verschillende sporttakken als niet-sporters. Tegelijk wordt een e-VSK gelanceerd, een web-applicatie waarmee kinderen een sportoriëntatieadvies krijgen op basis van hun individuele voorkeur voor en zelfwaargenomen competentie in bepaalde vaardigheden. Deze App fungeert als ondersteuning en ‘teaser’ voor het oriëntatieadvies via de veldtests van het VSK. In dit project zal het VSK verspreid worden naar een breder publiek via de lagere scholen in Gent in nauwe samenwerking met de UGent spin-off Spartanova die hiervoor een performant webplatform ontwikkelde. Door middel van wetenschappelijk onderbouwde informatiefiches met persoonlijke resultaten van elk kind vindt een grootschalige communicatie naar kinderen, ouders en leerkrachten plaats.