Project

Sociolinguïstisch onderzoek van de Griekse private brieven op papyrus en ostrakon

Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Historical theory and methodology
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
sociolinguïstiek papyrologie meertaligheid
 
Projectomschrijving

Het project zal (1) de standaardformules in brieven syntactisch bestuderen, en van daaruit de epistolaire gebruiken diachroon onderzoeken. (2) Verder zijn private brieven de beste bron van informatie over het dagelijkse Grieks (koinè): de standaardformules zijn het uitgangspunt voor de lexicale en syntactische variatie in het koinè, met aandacht voor sociolecten, registers en tweetaligheid, vooral in de brieven uit archieven.