Project

Ontwikkeling van dispensing processen met hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid door gebruik van de nanodrop technologie.

Code
F2021/IOF-Equip/032
Looptijd
01-04-2021 → 31-08-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Electrochemical methods
    • Instrumental methods
  • Engineering and technology
    • Biosensors
    • Microfluidics/flow chemistry
Trefwoorden
Vloeistof dispensing kleine volumes biosensoren functionalisatie
 
Projectomschrijving

In een aantal onderzoeksactiviteiten aan de UGent, die de creatie van een spin-off op het oog hebben, is het spatiaal en volumetrisch precies aanbrengen of deponeren van extreem kleine volumes van vloeistoffen (tot de orde van enkele tientallen picoliters) een cruciale fabricatiestap. in de proof-of-concept processen in het laboratorium wordt deze depositie manueel gedaan (met gebruik van micropipetten), en dit met beperkte precisie en reproduceerbaarheid. Het doel van het toestel en het project is om deze manuele processen om te zetten naar zeer precieze geautomatiseerde processen met gebruik van een nieuw nanodrop dispenser apparaat. Met de succesvolle demonstratie van de haalbaarheid van de nanodrop technologie in de UGent spin-off projecten wordt een dubbel doel bereikt: niet alleen realiseert dit een belangrijke ontbrekende schakel in de industriële proof of concept voor de biosensoren, beoogd in de spin-off projecten, maar tevens creëert dit een hefboom voor uitvoering van verdere R&D in projecten met industriële partners op hoger TRL niveau.