Project

Multidimensionale hyperspectrale beeldvorming ter determinatie en kwantificatie van plantfenotypes in land- en tuinbouw

Code
F2021/IOF-Equip/011
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant ecology
Trefwoorden
plant fenotypering multidimensionale beeldvorming (a)biotic stress land- en tuinbouw biostimulants
 
Projectomschrijving

Verhoogde (a)biotische stress bij gewassen, wetgeving en een negatieve perceptie op agrochemicals zijn drijfveren voor het ontwikkelen van bio-gebaseerde strategieën met als doel de veerkracht van gewassen te verhogen. De integratie van circulaire economie bij productieprocessen heeft bovendien geleid tot valorisatie van reststromen via ontwikkeling van biostimulanten. De lokale verankering van productieketens leidt tot opwaardering van gewassen zoals hennep voor kwaliteitsvolle textielvezels. Om te anticiperen op deze marktverschuivingen zal multispectrale beeldvorming worden ontwikkeld met als doel: (i) presymptomatische stress visualiseren, (ii) plantengezondheid monitoren (iii) de impact van biopesticiden/biostimulanten nagaan. Daarnaast zullen (iv) beeldverwerkingstools ontwikkeld worden om het rotingsproces in hennep te monitoren voor textieltoepassingen. Deze O&O pijlers leiden tot noodzakelijke instrumenten voor onze industriële partners en voor toegepast academisch onderzoek.