Project

Modulaire opstelling voor het opmeten van intrinsieke, chemokatalytische kinetiek (FLEX-Cat)

Acroniem
FlexCat
Code
F2021/IOF-Equip/019
Looptijd
01-04-2021 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Heterogeneous catalysis
    • Chemical kinetics and thermodynamics
    • Modelling, simulation and optimisation
    • Air pollution and control
Trefwoorden
Intrinsieke kinetiek atmosfeerdruk chemokatalyse continu bedreven multi-inzetbaar
 
Projectomschrijving

FLEX-Cat is een unieke, continue opstelling met on-line analyse voor het opmeten van intrinsieke katalytische kinetiek, meer specifiek bij goed gecontroleerde, quasi-atmosferische drukken. Modulariteit en flexibiliteit zullen kernwoorden vormen bij het ontwerp en de bouw van de opstelling, zodat deze kan ingezet worden voor een brede waaier aan katalytische reacties/processen. Op die manier zal FLEX-Cat de promotoren van deze aanvraag extra mogelijkheden bieden voor het initiëren van samenwerkingen met industriële partners, alsook voor de totstandkoming en valorisatie van IP (nieuwe katalysatoren en modellen/software) binnen het domein van katalyse.