Project

Jo Dewulf

Code
K801623N
Looptijd
01-04-2023 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Environmental management
  • Natural resource management
  • Environmental science and management not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Materials processing
  • Materials recycling and valorisation
Trefwoorden
Grondstoffen grondstofmanagement Duurzaamheidsanalyse milieu-impact en Life Cycle Analysis (LCA)
 
Projectomschrijving

De wereldwijde uitdaging van de klimaatverandering heeft een energietransitie in gang gezet waarbij nieuwe technologieën voor energiewinning, opslag en eindgebruik moeten worden gebruikt, bijvoorbeeld de productie van fotovoltaïsche en windenergie, opslag in stationaire batterijen en het uiteindelijke gebruik in e-mobiliteit. Al deze opkomende technologieën vereisen specifieke grondstoffen, bijvoorbeeld zeldzame aardelementen in windenergietechnologie en lithium en kobalt in batterijtechnologie.

Voor een goed beheer van materialen in het licht van de energietransitie, moeten we de voordelen maximaliseren en de lasten minimaliseren die gepaard gaan met de inzet van de benodigde materialen door middel van hulpbronnenefficiëntie. Een andere belangrijke uitdaging bij goed beheer van hulpbronnen om klimaatverandering aan te pakken, is de enorme toename van de werkgelegenheid van materialen die ernstige uitdagingen vormen bij het modelleren van toekomstscenario's.

De algemene doelstelling van de sabbatical is bij te dragen aan de ontwikkeling van een goed circulair materiaalbeheer ter ondersteuning van een duurzame energietransitie voor de beperking van de klimaatverandering, met 5 wetenschappelijke doelstellingen: 1. Bevordering van het concept van hulpbronnenefficiëntie in het licht van een op materialen gebaseerde oogst en opslag van hernieuwbare energie;2. Het bevorderen en detailleren van de "handafdruk" die materialen bieden wanneer ze worden ingezet bij het oogsten en opslaan van hernieuwbare energie; 3. Het bevorderen en detailleren van de "hulpbronnenvoetafdruk" door het uitwerken van voetafdrukbijdragen in de waardeketen van materialen (extractie, raffinage, productie, gebruik, einde van de levensduur);4. bevordering van het concept van hulpbronnenefficiëntie voor het gebruik van materialen in de energietransitie door de veranderende en toenemende vraag naar materialen op te nemen, waardoor de toekomstige mogelijkheden in bestaande instrumenten voor materiaalbeheer worden versterkt;5. Demonstreer en operationaliseer de bovengenoemde conceptuele ontwikkelingen met case studies en projecten die bij BRGM lopen. De wetenschappelijke doelstellingen moeten leiden tot (1) wetenschappelijke artikelen, waarin de conceptuele ontwikkelingen en de operationalisering worden gecommuniceerd met casestudies; (2) Het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksinitiatieven, bijvoorbeeld phd-tracks enz., na het verblijf bij BRGM.